спестовни в PONS речника

Преводи за спестовни в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за спестовни в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

спестовни Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文