добре в PONS речника

Преводи за добре в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. добре (както трябва, успешно):

II.добрѐ ЧАСТ разг (израз на съгласие)

Преводи за добре в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

добре Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文