промишлени в PONS речника

Преводи за промишлени в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

промишлен <-и> ПРИЛ ИКОН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за промишлени в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

промишлени Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文