номинала в PONS речника

Преводи за номинала в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

номина̀л <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за номинала в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

номинала Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文