без в PONS речника

Преводи за без в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. без (за липса, отсъствие):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за без в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

без Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文