сделка в PONS речника

Преводи за сделка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

сдѐлк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ФИН, ИКОН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сделка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

сделка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文