сделка в PONS речника

Преводи за сделка в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

сдѐлк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ЮР, ИКОН, ФИН

Преводи за сделка в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

сделка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文