условие в PONS речника

Преводи за условие в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

усло̀ви|е <-я> СЪЩ ср и ЮР, ФИН

Преводи за условие в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

условие Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文