аренда в PONS речника

Преводи за аренда в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

арѐнда <-та> СЪЩ ж без мн

1. аренда ЮР, ФИН, ТЪРГ (наемане):

Преводи за аренда в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

аренда Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文