няма в PONS речника

Преводи за няма в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

1. няма (не съществува, не е налице):

Phrases:

II.ня̀ма нсв VERB нпрх няма ме

Phrases:

ням1 (ня̀ма) <нѐми> ня̀мо ПРИЛ

ням2 <нѐмият, нѐми> СЪЩ м, ня̀м|а <-ата, нѐми> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за няма в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

няма Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文