плащане в PONS речника

Преводи за плащане в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

пла̀щан|е <-ия> СЪЩ ср

Преводи за плащане в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

плащане Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文