начин в PONS речника

Преводи за начин в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

на̀чин <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

1. начин (способ):

Art f
Weg m

Преводи за начин в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

начин Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文