дълг в PONS речника

Преводи за дълг в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

дълг <дългъ̀т, дъ̀лгове, бр: дъ̀лга > СЪЩ м

1. дълг и ФИН, ЮР:

2. дълг само ед (задължение):

Индивидуални преводни двойки
  дълго-
   дълго-
    дълго-

    Преводи за дълг в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

    Индивидуални преводни двойки

    дълг Примери от PONS речника (редакционно проверени)

    Не намирате дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文