ден в PONS речника

Преводи за ден в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ден <деня̀т, дни, бр: дѐна > СЪЩ м

Tag m
Tag! fam
Индивидуални преводни двойки

Преводи за ден в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

ден Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文