приемане в PONS речника

Преводи за приемане в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

приѐмане СЪЩ ср без мн

1. приемане ЮР, ФИН:

2. приемане ЮР, ТЪРГ (на вещ, стока):

Преводи за приемане в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

приемане Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文