einer в PONS речника

Преводи за einer в Немски»bg речника

Вижте също: ein2, ein1

eine(r), ein(e)s
was für einer/eine/ein(e)s? fam
du bist (mir) einer! iron fam
eine(r), ein(e)s
was für einer/eine/ein(e)s? fam
du bist (mir) einer! iron fam

Вижте също: acht

zu achten [o. acht]

Вижте също: ein2, ein1

eine(r), ein(e)s
was für einer/eine/ein(e)s? fam
du bist (mir) einer! iron fam

ein(e)s → ein, eins

einer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

was für einer/eine/ein(e)s? fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文