договор в PONS речника

Преводи за договор в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

до̀говор <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Преводи за договор в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

договор Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文