вещ в PONS речника

Преводи за вещ в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

вещ1 <вещта̀, вѐщи> СЪЩ ж

4. вещ ЮР:

вещ2 (вѐща) <вѐщи> вѐщо ПРИЛ

3. вещ ЮР, ИКОН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вещ в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

вещ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Pfandsiegel und -zeichen nt

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文