по в PONS речника

Преводи за по в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

1. по (върху повърхността на):

5. по (според, съобразно с):

8. по (посредством, чрез):

9. по (причина):

12. по (специалност, предмет):

II.по ЧАСТ (за сравнителна степен)

Междунаро̀дна конвѐнция по а̀вторско пра̀во ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за по в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
je …, umso

по Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文