международен в PONS речника

Преводи за международен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

междунаро̀д|ен (-на)

Междунаро̀ден Червѐн кръст ЮР

Междунаро̀ден патѐнтен институ̀т ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за международен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

международен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文