стока в PONS речника

Преводи за стока в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

сто̀к|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. стока ЮР, ИКОН, ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за стока в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

стока Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文