Преводи за „закон“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

зако̀н <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

1. закон и прен ЮР:

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文