ми в PONS речника

Преводи за ми в bg»Немски речника

Вижте също: до2, до1

до2 СЪЩ ср без мн МУЗ

3. до (за време):

Phrases:

скѝмва ми нсв, скѝмне ми св VERB нпрх

припа̀рва ми нсв, припа̀ри ми св VERB нпрх

прилоша̀ва ми нсв, прилошѐе ми св VERB нпрх

причерня̀ва ми нсв, причернѐе ми св VERB нпрх

тѐква ми нсв, тѐкне ми св VERB нпрх разг (хрумва ми)

домъчня̀ва ми нсв, домъчнѐе ми св VERB нпрх

хру̀мва ми нсв, хру̀мне ми св VERB нпрх

ми Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文