Преводи за „данъчен“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

данъчен -но <-ни> ПРИЛ ФИН, ЮР:

данъчен (-на)
данъчен (-на)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文