сграда в PONS речника

Преводи за сграда в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Преводи за сграда в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

сграда Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文