общност в PONS речника

Преводи за общност в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

о̀бщност <-та̀, -и> СЪЩ ж

Брита̀нска о̀бщност

Преводи за общност в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

общност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文