стойност в PONS речника

Преводи за стойност в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

сто̀йност <-та̀, -и> СЪЩ ж

1. стойност и МАТ, ИКОН, ФИН, ЮР (цена):

Преводи за стойност в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

стойност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Einheitswert (festgesetzter Steuerwert für Grund-, Vermögens-,)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文