aus в PONS речника

Преводи за aus в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: aus, ausnutzen

Индивидуални преводни двойки

Преводи за aus в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

aus Примери от PONS речника (редакционно проверени)

aus den Augen, aus dem Sinn Sprichw

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文