дейност в PONS речника

Преводи за дейност в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

дѐйност <-та̀, -и> СЪЩ ж ИКОН, ЮР, ФИН

Преводи за дейност в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

дейност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文