акция в PONS речника

Преводи за акция в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

а̀кци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

2. акция ФИН, БОРСА:

Преводи за акция в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

акция Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文