си в PONS речника

Преводи за си в bg»Немски речника

Вижте също: сво̀й, до2, до1

I.сво̀|й (-я) <-и> МЕСТ възвр-прит

II.сво̀|й (-я) <-и> ПРИЛ

до2 СЪЩ ср без мн МУЗ

3. до (за време):

Phrases:

отживя̀вам си нсв, отживѐя си св VERB нпрх

въобразя̀вам си нсв, въобразя̀ си св VERB прх (представям си, предполагам нщ лъжливо)

отя̀ждам си нсв, отя̀м си св VERB прх

доспѝвам си нсв, доспя̀ си св VERB нпрх

доя̀ждам си нсв, доя̀м си св VERB прх

отспѝвам си нсв, отспя̀ си св VERB нпрх

си ди <-та> СЪЩ ср разг МУЗ, ИНФОРМ

сѐбе си МЕСТ възвр-лич

1. себе си вин:

  себе си (1 л., ед)
   себе си (2 л., ед)
    себе си (3 л., ед)
     себе си (1 л., мн)
      себе си (2 л., мн)
       себе си (3 л., мн)

       недоя̀ждам си нсв VERB нпрх

       си Примери от PONS речника (редакционно проверени)

       Не намирате дума, израз или превод?

       Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

       Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文