администрация в PONS речника

Преводи за администрация в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

администра̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

1. администрация ИНФОРМ, ЮР (държавен орган):

бѝзнес администра̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Преводи за администрация в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

администрация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文