административен в PONS речника

Преводи за административен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

администратѝв|ен (-на)

административен -но <-ни> ПРИЛ ЮР, АДМ:

Verwaltungs-

Преводи за административен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

административен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文