номер в PONS речника

Преводи за номер в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

но̀мер <-ът, -а̀, бр: -а > СЪЩ м

1. номер (в ред, система):

4. номер разг (шега):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за номер в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

номер Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文