нарушение в PONS речника

Преводи за нарушение в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

нарушѐни|е <-я> СЪЩ ср

2. нарушение:

Преводи за нарушение в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

нарушение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文