закона в PONS речника

Преводи за закона в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

зако̀н <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

1. закон и прен ЮР:

Personalausweis- und Passgesetz
Индивидуални преводни двойки

Преводи за закона в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

закона Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文