dem в PONS речника

Преводи за dem в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: der, der, die, das

das → der, die, das

das → welche(r, s)

Вижте също: welche(r, s), s2, diese(r, s)

welche(r, s)
welche(r, s) (pl)
welche(r, s) (pl)
Индивидуални преводни двойки

Преводи за dem в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

dem Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文