кола в PONS речника

Преводи за кола в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ко̀л|а <-ата, -и> СЪЩ ж

кол|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

кол <ко̀лът, ко̀лове, или коло̀ве, > , бр: <ко̀ла> или СЪЩ м

ко̀ка-ко̀л|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за кола в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

кола Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文