ihm в PONS речника

Преводи за ihm в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: er, es1

3. es (in unpersönlichen Ausdrücken):

es gibt
du sagst es! fam

3. es (in unpersönlichen Ausdrücken):

es gibt
du sagst es! fam

Pokerface <-, -s> ['poːkɐfɛɪs] СЪЩ nt, Pokergesicht <-(e)s, -er> СЪЩ nt

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ihm в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ihm Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文