Bezug в PONS речника

Преводи за Bezug в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Преводи за Bezug в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки
in Bezug [o. Hinsicht] auf +akk
in Bezug auf +akk , bezüglich +dat
in Bezug auf +akk

Bezug Примери от PONS речника (редакционно проверени)

auf etw akk, Bezug nehmen +akk
auf etw akk, Bezug nehmen +akk
in Bezug [o. Hinsicht] auf +akk
in Bezug auf +akk , bezüglich +dat

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文