парите в PONS речника

Преводи за парите в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за парите в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

парите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

klamm sein jarg (Geld)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文