да в PONS речника

Преводи за да в bg»Немски речника

как да е НРЧ (за начин)

ко̀йто и да е МЕСТ неопр

Вижте също: кой да е

къдѐ да е НРЧ (място)

да Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文