ме в PONS речника

Преводи за ме в bg»Немски речника

догнуся̀ва ме нсв, догнусѐе ме св VERB нпрх

досърбя̀ва ме нсв, досърбѝ ме св VERB (н)прх разг

доядя̀ва ме нсв, доядѐе ме св VERB нпрх

домързя̀ва ме нсв, домързѝ ме св VERB нпрх

присвѝва ме нсв, присвѝе ме св VERB нпрх

разтрѝса ме нсв, разтресѐ ме св VERB нпрх

засърбя̀ва ме нсв, засърбѝ ме св VERB нпрх

тресѐ ме нсв VERB безл

понаболя̀ва ме нсв VERB нпрх

ме Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文