желание в PONS речника

Преводи за желание в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

2. желание (охота):

Преводи за желание в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

желание Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文