er в PONS речника

Преводи за er в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Pokerface <-, -s> ['poːkɐfɛɪs] СЪЩ nt, Pokergesicht <-(e)s, -er> СЪЩ nt

Индивидуални преводни двойки

Преводи за er в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

er Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文