kann в PONS речника

Преводи за kann в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: können2, können1

1. können:

1. können:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за kann в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

kann Примери от PONS речника (редакционно проверени)

мокър от дъжд се не бои поговорка

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Не намирате дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文