немски » испански

ER

ER ANAT abbreviation of endoplasmatisches Retikulum

ER

Er

Er CHEM abbreviation of Erbium

Er
Er

Вижте също: Erbium

Erbium <-s, ohne pl > [ˈɛrbiʊm] NOUN nt CHEM

Erbium <-s, ohne pl > [ˈɛrbiʊm] NOUN nt CHEM

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文