му в PONS речника

Преводи за му в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Вижте също: нѐгов

Индивидуални преводни двойки

Преводи за му в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

му Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文