macht в PONS речника

Преводи за macht в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

1. machen (tun):

mach's gut! fam
mach's gut! fam
mach's gut! fam
Индивидуални преводни двойки

Преводи за macht в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки
Macht-

macht Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文