слагам в PONS речника

Преводи за слагам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.сла̀гам нсв, сло̀жа св VERB прх

1. слагам (поставям):

Phrases:

II.сла̀гам нсв, сло̀жа св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за слагам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

слагам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

zu den Akten legen a. fig

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文